Aanmelden

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in en mail deze naar amber@bijonsopdebso.nl  of stop hem in onze brievenbus.

Wij halen kinderen op van basisschool het Talent en basisschool de Verwondering. Kinderen kunnen aangemeld worden wanneer duidelijk is welke school ze zullen (gaan) bezoeken. Bij aanmelding van je kind geef je een voorkeur voor dagen op. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep, de leeftijdsopbouw en een eventuele wachtlijst of we kunnen voldoen aan deze voorkeur. De voorkeur is dus geen garantie voor plaatsing. Wanneer een kind geplaatst kan worden zullen we tijdig contact opnemen voor het maken van afspraken.

Wanneer het maximaal aantal kinderen dat we per dag kunnen plaatsen bereikt is, zitten we vol. We nemen dan geen kinderen meer aan voor die dag. Worden er kinderen aangemeld met voorkeur voor die dag, dan komen ze op de wachtlijst te staan. In principe staat het kind dat het eerste aangemeld wordt, bovenaan op de wachtlijst. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Kinderen die al in opvang zijn en willen uitbreiden, kinderen waarvan broertjes en zusjes de opvang al bezoeken en kinderen van personeel hebben voorrang. Deze kinderen zullen bovenaan de wachtlijst geplaatst worden. Ook kijken we naar de leeftijdsopbouw van de kinderen op de groep.

Aanmeldformulier: Aanmeldformulier-Bij-ons-op-de-bso