Klachten

We hopen dat iedereen tevreden is over de geboden opvang. Maar het kan altijd voorkomen dat er toch problemen optreden. Er wordt altijd eerst geprobeerd een klacht intern op te lossen.

Klachtenprocedure Bij ons op de bso

Intern klachtenformulier

Mocht de klacht hierna toch nog niet voldoende afgehandeld zijn, dan kan er een officiële klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waarbij we aangesloten zijn. De Oudercommissie kan ook bij de geschillencommissie terecht.

Geschillencommissie brochure

Geschillencommissie reglement