Kleinschaligheid

We zijn bewust kleinschalig, met een groep van maximaal 21 kinderen per dag. Kinderen moeten zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Kinderen leren van elkaar en kunnen elkaar helpen. Zo wordt niet alleen door de pedagogisch medewerkers, maar ook door de andere kinderen de ontwikkeling gestimuleerd en gezorgd voor een fijne sfeer.

Omdat we kleinschalig zijn hebben we ook een klein team. We vinden persoonlijke aandacht erg belangrijk. Het is fijn dat alle pedagogisch medewerkers alle kinderen kennen om zo goed mogelijk bij de kinderen aan te kunnen sluiten. Ook is het voor de kinderen heel prettig dat ze vaste mensen op de groep hebben staan, waar ze zich veilig en vertrouwd bij voelen.