Ouderportaal

Wij werken met een digitaal software programma waarin we onze administratie bijhouden. Alle kinderen worden ingevoerd en middels dit programma kunnen we onder andere persoonlijke gegevens van kinderen bijhouden, kinderen inplannen voor opvang en we maken hiermee de facturen en jaarrekening. Natuurlijk gaan we op een respectvolle manier om met informatie en zullen we geen informatie aan derden verstrekken.

Bij dit software programma hoort een ouderportaal waar ouders op in kunnen loggen. Belangrijke documenten zoals facturen kunnen ingezien worden en opvang wijzigen kan ook via het portaal. Daarnaast proberen wij dagelijks een foto te uploaden, zodat je als ouder een beeld krijgt van de activiteit die aangeboden is.

Via onderstaande URL kan er ingelogd worden:

Ouderportaal

Inloggen kan met het eigen email adres van de ouder, zoals dat bij ons bekend is. De eerste keer moet er op wachtwoord vergeten geklikt worden. Vervolgens kan er een wachtwoord aangevraagd worden om voortaan in te kunnen loggen.