Team

Het team van Bij ons op de bso bestaat uit gekwalificeerde beroepskrachten met minimaal een opleiding op MBO-niveau. De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op dezelfde dag van de week. Omdat we kleinschalig zijn is het fijn dat alle pedagogisch medewerkers alle kinderen goed kennen. Bij ziekte of een onverwachte gebeurtenis krijgen de kinderen geen vreemde invaller, maar een bekende pedagogisch medewerker. Waar nodig kan het zijn dat er een collega van het dagverblijf op de bso groep ingepland wordt.