Veiligheid, structuur, vertrouwen

Wij staan voor een veilige en huiselijke sfeer waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontdekken. Omdat we een kleinschalige opvang zijn voelt het al snel huiselijk aan. Er staan vaste pedagogisch medewerkers op de groep. De kinderen kennen elkaar en alle pedagogisch medewerkers. Dit geeft een veilig en geborgen gevoel. Kinderen ontwikkelen zich immers het beste in een veilige en geordende speel-leeromgeving met een duidelijke structuur. Kinderen worden uitgenodigd initiatieven te nemen en ze krijgen grip op de wereld om hen heen.

We leren kinderen op zichzelf maar ook op anderen te vertrouwen. Het is belangrijk dat een kind een positief beeld van zichzelf en de ander heeft, zo staat het later positief in de wereld. Wij zorgen voor een veilige basis, van waaruit de kinderen kunnen ontdekken en leren. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar de kinderen en communiceren om te zorgen voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. De kinderen worden op een positieve manier benaderd. De pedagogisch medewerker heeft een sensitieve en responsieve houding ten opzichte van het kind. Signalen van een kind worden opgepakt en hier wordt op een adequate manier op gereageerd.