Wennen

Het is natuurlijk hartstikke spannend om voor het eerst bij ons te komen. De overgang naar school kan al spannend zijn en veel energie kosten, de start op een nieuwe bso komt hier vaak ook nog bij. Om de start goed te laten verlopen, hebben we een wenbeleid.

Voordat een kind komt wennen wordt er door de mentor een afspraak gepland voor een telefonische intake met ouders. Wanneer een kind KDV Bij ons bezoekt wordt er met toestemming van ouders ook afgestemd met de huidige mentor van het dagverblijf. Er wordt besproken wat het kind leuk vindt om te doen en of er eventuele bijzonderheden zijn. Waar wenselijk kan dit met andere dagverblijven of gastouders natuurlijk ook gepland worden.

De eerste keer dat een kind komt wennen brengen ouders het kind zelf naar de locatie na schooltijd. Ouders komen gezellig mee naar binnen en zijn welkom te ervaren hoe een middag verloopt. Ze mogen een uurtje blijven, maar als ze merken dat het kind het fijn vindt zonder ouders mogen ze natuurlijk ook eerder gaan. We vinden het fijn om een band op te bouwen met ouders en om altijd in gesprek te kunnen bij bijzonderheden. Daarom kiezen we ervoor om ouders aan te laten sluiten bij het wennen.